חידושים באתר התקנונים
 
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

 

 

חידושים באתר התקנונים

 

http://www.shavim.org.il/takanonim

בקיבוץ – אתר ידע לקיבוץ המתקדם

 

·         המכוון - שאלון להכוונה מקצועית - בסיסי וחינם - כיוונים נוספים,

·         תקנון קליטה - צובה,

·         קריטריונים לקליטה - צובה,

·         הסבר על תהליך הקליטה - צובה,

·         דף הנחיות לועדת קליטה - צובה,

·         דמי קליטה - צובה,

·         מדריך לוועדות קליטה ביישובים - מ. א. מטה-אשר,

·         תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון - משרד המשפטים,

·         מכללה של חברים (סרטון) - חצרים,

·         יסודות הקואופרציה -  ICA,

·         נוהל פרישה מהעבודה - רמת הכובש,

·         נוהל סיעוד פנימי - רמת הכובש'

·         תקנון קרן לעזרה הדדית - רמת הכובש,

·         תקנון ועדת ביקורת - רמת הכובש,

·         סקר פנסיה בקיבוצים - 2013 - סט פוינט,

·         תקנון למניעת הטרדה מינית - משרד ראש הממשלה,

·         סיעוד – הפתרון הקיבוצי - סט-פוינט, 

·         נוהל הצבעות בקלפי אלקטרונית - עין חרוד א.,

·         מסקנות ועדת דולב,

·         אהדה - הסכם מעודכן - התנועה הקיבוצית,

·         הצעה לתקנון ביקורת בקיבוץ - התנועה הקיבוצית,

·          כוחה של ועדת ביקורת באגודה - התנועה הקיבוצית,

·         ועוד

נשמח לקבל הערות ותוספות למאגר.-

בברכה:

מריו טויב
המטה השיתופי
mario_t@tkz.co.il

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט