אביבה קורין, מזכירת הזרם, תהיה בחופשה בתאריכים מ- 16.12.04 עד 13.1.05


אביבה קורין - הזרם השיתופי
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
בתקופה זו ניתן לקבל שירותים ופתרונות בנושאים הבאים אצל חברי הצוות הפעיל:
· כנסים וימי עיון - אלי ברמן 050:5711091
· קורס מנהלים - עירית גילה 052:8697222
· מפגש עם קיבוצים, צעירים וחינוך - ניצן ריבלין-פלדמן 052:3756153
· הסברה וארגון - אמרי רון 052:3736656
· מעוף לקיבוץ - מריו טויב 052:4269064
· המעגל השיתופי - דגי חבויניק 050:7677924

עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט