הזמנה למפגש: חינוך לערכי הקיבוץ


אלי ברמן הזרם השיתופי, 20.10.04
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
למרכז חינוך
למחנכים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
לרכזי חינוך ונוער
למדריכים
מפגש ראשון בסדרת 5 מפגשים
הינכם מוזמנים למפגש בסמינר אפעל ביום חמישי ה' כסלו 18.11.04
סדר היום:
08.30 כיבוד והרשמה
09.00 הצגת תכנית הפעולה השנתית של אגף המשימות בתנועה הקיבוצית, יואל מרשק (גבעת השלושה).
10.30 העיקרון תקוה: חינוך לקיבוץ בזמנים סוערים, מוקי צור (עין גב).
12.30 הפסקת צהריים
13.00 סדנאות עם "המעורר": שימוש בקטעי סרטים ובחומרים נוספים להדגמה. משבר האמון בין בני הנוער למבוגרים
15.30 סיום
עלות - 50 ₪ למשתתף (במזומן בלבד)
פרטים והרשמה - במשרד הזרם השיתופי
להתראות אלי ברמן
מטה הזרם השיתופי - 050-5711091

עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט