סיכום הפורום לחשיבה שיתופית - דרום - בשדה בוקר ב-13.5.2003
הזרם השיתופי: דגי חבויניק - 13.5.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
רשם:
דגי חבויניק
הנחה את הכנס:
יובל אור
הפורום התכנס בקיבוץ שדה בוקר ב-13.5.2003.

הנושאים:
§ דיווח מוועדת הסיווג ודיון - דובי הלמן.
§ ממחשבות ותיאוריה למעשים - צוות מעוף - מריו טויב

כ-30 חברים, מקיבוצי הדרום והערבה, השתתפו בכנס.

דובי הלמן פתח הסביר את הגורמים להקמת "הוועדה הציבורית לעניין מבנה הקיבוצים" = ועדת הסיווג, שסיימה את עבודתה לאחרונה. דובי הסביר את נושא הסיווג כחלק מתקנות האגודות השיתופיות. הוועדה קבעה בתקנה שני סיווגים חדשים ושונים לקיבוץ: קיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש, עם הגדרה שונה שעיקרה:

- "בקיבוץ השיתופי בעלות הכלל בקניין, שיתוף ושוויון בייצור, בצריכה ובחינוך".
- "בקיבוץ המתחדש שיתוף הכלל בקניין, חלוקת תקציבים לחבריה, בהתאם לתרומה, לתפקיד או לוותק (שכר דיפרנציאלי), שיוך דירות, שיוך אמצעי ייצור וכו'".

בשני המקרים האגודות הנ"ל יוגדרו כקיבוץ.

יעקב גדיש הוסיף: יש משמעויות רבות בהתייחסות גורמי המדינה כמו: מס הכנסה, ביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל, מנהל התכנון ועוד, ולכן כול קיבוץ יצטרך להגדיר עצמו למי הוא שייך.

בנושא השני - מריו הציג, בעזרת מצגת, פעולות של חברת מעוף - חברה לייעוץ של הזרם השיתופי, העוסקת בפתרונות שיתופיים לכול קיבוץ עפ"י מצבו. החברה עוסקת בניתוח תעסוקה, בליוויו תהליכי קבלת החלטות, בליווי מנהלי משאבי אנוש, בתקנון הרדום ועוד.
המסקנה:
ניתן להגיע לתוצאות טובות בנושאי מיצוי כושר הפרנסה, בייעול מערך השירותים, מבלי לוותר על ערכי הליבה השיתופיים.
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט