הזמנה למפגש מס. 4 של הפורום הצפוני לחשיבה שיתופית - בקבוץ יגור , יום שישי 13 ביוני 2003
מיועד:
למזכירים
למרכזי משק
לאנשי משאבי אנוש
לממלאי תפקידים בקבוץ
הנושא: ההגדרות החדשות של הקבוץ לפי ועדת הסווג
בקבוץ יגור במועדון לחבר
יום שישי 13 ביוני 2003 מ 08:00 עד 12:00
סדר היום למפגש:
08:00 - 08:30 כינוס, כיבוד קל ושיחות קטנות.
08:30 - 09:00 קיבוץ יגור תמונת מצב.
09:00 - 10:00 יעקב גדיש (קבוצת יבנה) חבר הוועדה הציבורית לסווג הקבוץ ימסור על עבודת הוועדה והדילמות שעמדו ביסוד ההגדרה החדשה לקבוץ השיתופי והקיבוץ המישתנה. יעקב ינתח את ההשלכות הנובעות מההגדרות החדשות בנושאים:מס הכנסה, בטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון ועוד.
10:00 - 10:30 הפסקה
10:30 - 11:30 שאלות ותשובות דיון פתוח
בברכה, בשם הצוות המארגן
דגי חבויניק 050-7677924
מייקל לניר 052-2463336
משה כ"ץ 052-2463347
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט