...על הקיבוץ להגן על חבריו – לפחות כמו על שכיריו
סיכום סדנה ב- 17.11.05 "יחסי עבודה בקיבוץ"

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

ב- 1.12.05 עומדת מועצת התנועה לדון בנושא זכויות וחובות החבר/ה העובד/ת בקיבוץ. בחודש יוני שעבר פורסם נייר עמדה תנועתי, שהוכן ע"י צוות היגוי ובו נוסחו עקרונות, מסגרת כללי העבודה, מעברים בין מקומות העבודה ודגשים מיוחדים, שמטרתם להסדיר את נושא יחסי העבודה בקיבוץ המתחדש.

המלצת הצוות היא לעדכן את נוהל העבודה של כל קיבוץ ולהגן על החבר בזכויות המוקנות לעובד על פי חוק.

בסדנה שנערכה באפעל מטעם הזרם והמעגל השיתופי ב- 17.11.05 נידון הנושא בהרחבה.


אמרי רון ואלי ברמן

פתח את הנושא אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, וטען כי ועדת הסיווג לא התיחסה לנושא יחסי עובד-מעביד בקיבוץ.

גם נייר העבודה של התנועה מנסה ליצור מצב שלמרות המשכורות הניתנות לחברים, גם אם הן מכונות בשם אחר, לא ישררו יחסי עובד-מעביד בין הקיבוץ לחבריו.

התנועה חייבת לערוב לאוכלוסיות החלשות, ובכלל זה חבר הקיבוץ אשר אינו נהנה בקיבוץ המתחדש מאותן זכויות והגנות, שמהן נהנה השכיר באותו הקיבוץ – כמו הסכמי עבודה, תנאי עבודה, פיצויי פיטורין וכו'.

בקיבוץ השיתופי אין בעיה כזו, אבל בקיבוץ המתחדש – זוהי בעיה חמורה, ויש לתקן את המצב.

בנייר העמדה של הזרם השיתופי נקבע בפירוש, כי הזרם תומך בהכרה בקיום יחסי עובד-מעביד מלאים בקיבוץ הדיפרנציאלי, כחלק מרמת ערבות הדדית מינימלית.

עם המעבר לתלושי שכר עפ"י המשרות, רצוי לעגן את הסכמי העבודה בתיאום עם ההסתדרות או האיגוד המקצועי הרלבנטי.

·         קביעה שיפוטית כוללת בדבר החלת דיני עבודה מגינים על חברים בקיבוץ המתחדש, ביחסיהם עם קיבוצים, עלולה לחשוף גם את הקיבוצים השיתופיים לטענות בדבר קיום יחסי עובד-מעביד, ומכאן שנכון להקפיד בקיבוץ השיתופי לא על הסדרי העבודה הקיבוציים בלבד, אלא גם על דבקות במינוחים התואמים הסדרים שיתופיים (תקציב שיוויוני ולא תלושי משכורת, למשל).

·         יש צורך בהתארגנות של החברים – להגנה על עצמם!


נוגה בוטנסקי

נוגה בוטנסקי (בית השיטה) נציגת התנועה הקיבוצית בהנהגת ההסתדרות מזה 16 שנים (העומדת לסיים תפקידה זה בקרוב ולהתמנות למנכלי"ת אורנים) דיברה על עבודת החברות בקיבוץ.

היא, שהיתה ממובילי השינוי בקיבוצה, בית השיטה, קובעת כי יש צורך בהתארגנות החברים בקיבוץ המתחדש להגן על זכויותיהם. הרעיון הנראה לה הוא להחיות את הרשות לשיפוט.

בקיבוץ המתחדש יש פחות אמון בקיבוץ ובתנועה – ולעומת זאת יותר בהסתדרות, וכיוון זה יגן על החבר, לפחות כמו על השכיר.

בהרצאתה התמקדה בוטנסקי בעיקר בעוולות הנגרמות לחברות, וגם לחברים, בגילאים המתקדמים, המתקשות להתפרנס, לחד-הוריות ולגימלאים.


ענת מאור

ענת מאור (נגבה) הרצתה על האמצעים והמחויבות להבטחת זכויות חבר הקיבוץ העובד. בעבר הלא רחוק היתה ישראל דוגמה טובה לסוציאלד-מוקרטיה ועקב תהליכים של קפיטליזם פרוע ולא מווסת הגענו למה שהגענו.

יעצתי לוולוולה, גילתה מאור, לשלוח את פעילי התנועה לסקנדינביה, כדי לראות למה לשאוף אצלנו.

מאור ביקרה קשות את תהליכי השינוי שנעשו בקיבוצים והובלו ע"י אליטות, שדאגו לעצמן והפקירו אוכלוסיות שלמות, כמו גילאי 50 – 60.

יש לדאוג לכך שיתקיימו יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המשתנה, יש לקבוע כי בעשרות הקיבוצים שעומדים לפני שינוי, תינתן הגנה לגילאים אלה, יש להכניס לקיבוץ המשתנה מנגנונים חיצוניים, שיגנו על זכויות החברים.

המעבר לשעות עבודה במקום לימי עבודה הינו קטסטרופה, המאמצת נורמות של חברות כח-אדם ביחס לחברי הקיבוץ.

רשת הביטחון בקיבוץ משולה למדינת סעד ולא למדינת רווחה, שבעצם אליה אנו שואפים, סיימה מאור.


יאיר ריינמן, מזכיר הק' הדתי, טללי קנץ, הנרי אלקסלסי

בהמשך לדבריה קרא הנרי אלסקלסי (עין השופט) להקים בי"ד לעבודה של התק"צ עם איגוד מקצועי שייגן על החבר כל עוד בתקנון האגודה אין שינוי בקשר ליחס עובד-מעביד לא עשינו כלום. תם עידן התמימות!


יואל מרשק: "פערי שכר בלתי נסבלים"

יואל מרשק, רכז מח' המשימות בתק"צ, העלה את נושא פערי המשכורות הקיימים בקיבוצים – פער שגורם לתופעות בלתי נסבלות.

המס בקיבוץ צריך להיות פרוגרסיבי, ויש לדרוש שקיפות של מקבלי המשכורות הגבוהות, טען יואל.


עו"ד גיורא מיכאלי

עו"ד גיורא מיכאלי התעכב על מספר נושאים. אין בכלל חוק הקובע יחסי עובד-מעביד, טען. היחסים נקבעים לפי מבחנים משתנים של בי"הד הארצי לעבודה, והמצב הוא שיש שופטים שאינם מכירים את ההוויה המיוחדת של הקיבוץ.

בלי שינוי בתקנון האגודה השיתופית, לא ניתן יהיה להבטיח את זכויות החברים העובדים בקיבוץ. הדרך היעילה ביותר להגנה היא דרך רשם האגודות השיתופיות.

לקיבוצי השינוי קרא מיכאל שלא לתת לשופטי ביה"ד לעבודה לקבוע מתי היתה נקודת השינוי. עליכם לקבוע את יום המעבר, דרש.

אל לכם להסתפק בתקנוני עבודה ופרנסה, שלא יחזיקו מים מול תביעות עתידיות. חשוב לקבוע כי גם בקיבוץ השיתופי, ולבטח בקיבוץ המתחדש, יתקיימו יחסי עובד-מעביד.

לקראת מועצת התנועה קרא מיכאלי לעגן את החלטות התנועה בתקנוני הקיבוצים.

לסיום, התייחס מיכאלי לרעיון שלפיו חברי הקיבוץ יוכלו לקבל מההסתדרות יעוץ משפטי מוזל מול קיבוציהם -  הדבר עלול להביא לגל עצום של תביעות.

במקום זה יש לשנות התקנון ולהגן על החברים.


אמרי רון סיכם את הסדנה והבטיח כי נושאי הדיון בסדנה יובאו למועצה הקרובה של התנועה כדי להשפיע על ביצוע והחלטות ממשיות ומעשיות.

 

רשם: אלי ברמן


עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט