נושא המפגש בשדה בוקר ב-6.7.04: מבנה מוסדות בקיבוץ ודרכי בחירתם


יעקב גדיש, דגי חבויניק, יובל אור - 6.6.2004

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
למשתתפי הפורום לחשיבה שיתופית בדרום:
קיבוצי מ.א. אילות, אשכול, רמת הנגב
חצרים, זיקים, יבנה, עלומים, שובל, ארז, להב ובית קמה
את הכנס, שהיה מיועד לאותו יום, עקב אירוע באזור, שמתקיים ביום שלישי, 15.6 המיועד לבעלי תפקידים בקיבוצים, אנו נאלצים לדחות
ליום שלישי, 6.7.04 בשעה 14:00, בשדה בוקר
מבנה מוסדות בקיבוץ ודרכי בחירתם
פותח: יעקב גדיש.
להתראות
יעקב גדיש, דגי חבויניק, יובל אור

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט