קיבוץ ניר יצחק 2003 ניתוח עבודה, התוצאות בעקבות עבודה של "מעוף לקיבוץ"

השקף הבא הוא האחרון של המצגת, "הסיכום" - ראה איך הגענו אליו
מעוף לקיבוץ ביצע מעל ל- 30 ניתוחי תעסוקה בקיבוצים שונים


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט