קיבוץ ניר יצחק 2003 ניתוח עבודה, התוצאות בעקבות תהליך של "מעוף לקיבוץ"


השקף הבא הוא האחרון של המצגת, "הסיכום"
איך הגענו אליו? - ראו במצגת את התהליך כולו ...
מעוף לקיבוץ ביצע מעל ל- 30 ניתוחי תעסוקה בקיבוצים שונים

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט