הבדיחה היומית

בעל אחד מתכנן מסיבת עשרים שנות נישואים לאשתו.

שואלים אותו החברים איזו מתנה יביא לאשתו.

עונה הבעל: "אני לוקח אותה לאלסקה."

החברים מתפעלים ושואלים: "אם זו המתנה עכשיו... מה תעשה ביום הנישואים החמישים?"


עונה הבעל : "אני אחזיר אותה..."


עוד בדיחות ומשונות                                                ל"שמאלית קטנה" - מדור סאטיריארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט