יעילות

איש אחד פוטר מעבודתו, הוא הלך לחבר בעל סופרמרקט וביקש ממנו עבודה.
החבר אמר: אין בעיה, אתה תהיה מוכר אבל ...אני אוהב שהמוכרים שלי דוחפים מוצרים נוספים ללקוחות.
בדיוק נכנסה לקוחה, אז הוא אמר לו: שים לב על הביצוע:
הלקוחה ביקשה מנקה שמשות. בעל העסק נתן לה ואמר :  "גבירתי, אולי אני יכול להציע לך גם מבריק רהיטים?"
"בשביל מה אני צריכה?" שאלה הלקוחה. ענה לה המוכר: "אם השמשות יבריקו, חבל שיראו אבק ולכלוך על הרהיטים".
"באמת אתה צודק" אמרה הלקוחה.  קנתה את שני המוצרים והלכה שמחה.
אתה רואה? אמר בעל העסק לחבר שלו, אני אוהב יוזמה.
נכנסה לקוחה נוספת.  אמר הבעלים לחברו: "גש וטפל בה באותו הסגנון".
הלקוחה בקשה חבילה של טמפונים.
העובד הביא לה ואמר לה "גברתי, אולי אני יכול להציע לך גם מנקה שמשות ומבריק רהיטים?"
שאלה הלקוחה: למה אתה חושב שאני צריכה את זה?
העובד: תראי, אם שבוע לא תוכלי להזדיין אז לפחות תנקי את הבית כמו שצריך!!!

 

 

" style="color:;;">

יעילות

איש אחד פוטר מעבודתו, הוא הלך לחבר בעל סופרמרקט וביקש ממנו עבודה.
החבר אמר: אין בעיה, אתה תהיה מוכר אבל ...אני אוהב שהמוכרים שלי דוחפים מוצרים נוספים ללקוחות.
בדיוק נכנסה לקוחה, אז הוא אמר לו: שים לב על הביצוע:
הלקוחה ביקשה מנקה שמשות. בעל העסק נתן לה ואמר :  "גבירתי, אולי אני יכול להציע לך גם מבריק רהיטים?"
"בשביל מה אני צריכה?" שאלה הלקוחה. ענה לה המוכר: "אם השמשות יבריקו, חבל שיראו אבק ולכלוך על הרהיטים".
"באמת אתה צודק" אמרה הלקוחה.  קנתה את שני המוצרים והלכה שמחה.
אתה רואה? אמר בעל העסק לחבר שלו, אני אוהב יוזמה.
נכנסה לקוחה נוספת.  אמר הבעלים לחברו: "גש וטפל בה באותו הסגנון".
הלקוחה בקשה חבילה של טמפונים.
העובד הביא לה ואמר לה "גברתי, אולי אני יכול להציע לך גם מנקה שמשות ומבריק רהיטים?"
שאלה הלקוחה: למה אתה חושב שאני צריכה את זה?
העובד: תראי, אם שבוע לא תוכלי להזדיין אז לפחות תנקי את הבית כמו שצריך!!!

 

 

" style="color:;; text-decoration: none">http://www.kibbutz.o...  
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט