מנהל, מהנדס ומתכנת נסעו לירושלים
בירידה מהקסטל איבדה המכונית את הבלמים, ורק במאמץ רב הצליח הנהג לעצור את המכונית בגדר הביטחון שבצד הכביש.

אמר המנהל: "עלינו להקים ועדה שתבדוק את התקלה, תגדיר יעדים ברורים ותתווה דרך לפתרון הבעיה". "לא כדאי", הגיב המהנדס, בעודו שולף אולר שוויצרי מכיסו. "זה ייקח זמן רב ולא יביא תועלת. מיד אפרק את הבלמים, אאתר את התקלה ואתקן את הטעון תיקון".
"לא ולא", אמר המתכנת, "קודם כל עלינו לדחוף את המכונית חזרה לראש ההר ולרדת שוב, כדי לראות אם התקלה תחזור".

לבדיחות האחרונות...


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט