אנגלי, אמריקאי וצרפתי עולים למטוס.
רואה אותם הדיילת ושואלת:
"תגידו, עוד לא נמאס לכם...?"

לבדיחות האחרונות...


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט