כל אחד והדאגות שלו....
זקנה נכנסת לבית מרקחת ושואלת את הרוקח:
סליחה יש לכם כדורים נגד עצירות? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם כדורים שינה?בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם חיתולים למבוגרים? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם מקל סבא? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם מים לחיטוי תותבות? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם סיר לילה? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם מכשיר למדידת לחץ דם? בוודאי גברתי!
הזקנה: סליחה יש לכם.....

רגע.... רגע.... עצרי ....... מדוע את שואלת כל כך הרבה שאלות?

כי ארתור החבר שלי, בן 85 ואנו מתחתנים בעוד שבועיים. רצינו לדעת אם אצלכם אפשר להשאיר רשימת מתנות לחתונה?

לבדיחות האחרונות...


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט