בעל, לא חשוב מאיזה עדה, מתכנן מסיבת עשרים שנות נישואים.
שואלים אותו החברים מה יביא לאשתו.
עונה הבעל: "אני לוקח אותה לאלסקה."
החברים מתפעלים ושואלים: "אם זו המתנה
עכשיו... מה תעשה ביום הנישואים החמישים?"
עונה הפרסי: "אני אחזיר אותה..."

לבדיחות האחרונות...


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט