שואלים את סטיבי וונדר: "תגיד... זה לא
נורא להיות עיוור?"

עונה וונדר: "מילא... את זה אני מוכן
לספוג... לפחות אני לא כושי..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט