פציינט מתלונן: "דוקטור... איני רואה
טוב... אני רואה רק כתמים..."
הרופא נותן משקפיים ושואל האם הראייה
השתפרה.
"בוודאי" מציין הפציינט, "עכשיו אני
רואה את הכתמים ברור..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט