266418 באנגלית-יידישאית
יהודי מגיע לחדרו במלון בלונדון ומבקש מהמרכזנית באנגלית עילגת ובמבטא יידישאי ליטאי את המספר: 266418.

לא עובר זמן רב, ועל דלתו מתדפקות שתי חתיכות ושואלות:

Have you ordered 2 shikses for one Night?
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט