המורה מבקשת
המורה מבקשת מכיתתה לצייר מלאך.
כשהיא ניגשת ליוסי היא מבחינה שהוא
מצייר מלאך עם שש אצבעות בכל כף יד.
שואלת המורה: "יוסי, מתי פעם אחרונה
ראית מלאך עם שש אצבעות?"
שואל יוסי בחזרה: "המורה... מתי את
ראית מלאך עם חמש אצבעות?"

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט