... זה לא בריא
פעם קראתי שלעשן זה לא בריא
אז הפסקתי לעשן...
פעם קראתי שלשתות זה לא בריא
אז הפסקתי לשתות...
פעם קראתי שלעשות סקס זה לא בריא
אז הפסקתי לקרוא...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט