גבר בתרדמת שוכב בבית החולים במשך חודשיים, כשכל הזמן הזה אשתו יושבת לצדו
‏ומתפללת שיקיץ.
פתאום הוא מתעורר, מסמן לה להתקרב ואומר:
"‏היית לצדי כל הזמן. כשפיטרו אותי - היית שם לתמוך בי".
"‏כשהעסק שהקמתי פשט רגל - נשארת לצדי לחזק אותי".
"‏כשירו בי - ישבת ליד מיטתי כל הלילות".
"‏כשהפסדנו את הבית - עדיין היית שם איתי".
"‏כשחליתי - לא עזבת אותי לרגע".

האישה מתרגשת ודומעת קלות מהכרת התודה של אהובה.
"‏את יודעת מה אני חושב?", ממשיך הגבר.
האישה שואלת: "‏מה אתה חושב, יקירי "?

עונה הגבר" :‏אני חושב שאת מביאה לי מזל רע"...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט