אחד מנסה לישון במלון אך שומע מעברו
השני של הקיר:
"שמוליק, תוריד את החולצה שלי."
"שמוליק, תוריד את החצאית שלי."
"שמוליק, תוריד את החזייה שלי."
"ושלא תעז ללבוש אותם עוד פעם!!!"

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט