סיבות טובות לחזור בתשובה
· כי יש כספים ייחודיים
· כי מסדרים! שם שידוך
· כי יש גמילות חסדים
· לא צריך לדאוג יותר בגלל התסרוקת
· הדתיים ימשיכו להיות לשון מאזניים
· האוויר בירושלים באמת נקי
· האוויר בצפת עוד יותר נקי

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט