איש אחד רעה את צאנו. יום אחד הגיעו פקחים ושאלו אותו במה הוא מאכיל את הצאן. "אני מאכיל אותו בדשא", ענה האיש. "מה?!", הם צעקו, "אתה מאכיל את העיזים בדשא של מדינת ישראל?! שלם 500 שקל קנס".

האיש שילם. למחרת הוא יצא שוב לרעות את הצאן, ושוב באו פקחים ושאלו במה הוא מאכיל אותו. ענה האיש: "אני נותן לכל עז חתיכת בשר".

"מה?!", זעקו הפקחים, "אנחנו מצער בעלי חיים. שלם מיד 500 שקל קנס".
האיש שילם. למחרת הוא שוב יצא לרעות את הצאן, ושוב באו פקחים ושאלו אותו מה העיזים שלו אוכלות. "אני לא יודע", ענה הרועה, "אני נותן לכל אחת 20 שקל, שתלך ותקנה מה שהיא רוצה".

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט