איש אחד הולך ברחוב
איש אחד הולך ברחוב עם זית גדול בגודל
של אבטיח.

פוגש אותו חבר ושואל אותו : "מה זה?"
ענה לו הראשון: "לפני מספר דקות עבר פה מלאך
ונתן לי לבקש משאלה.

שואל החבר: "נו, ביקשת משהו?"
עונה הראשון: "ביקשתי, אבל כנראה הוא לא שמע טוב".

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט