אישה אחת...
אישה שואלת את בעלה בכעס: "אמרת לי פעם
שאני כל עולמך... מה קרה מאז?"

עונה הבעל: "למדתי גיאוגרפיה..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט