עשרה אנשים עולים לגן עדן
עשרה אנשים עולים לגן עדן.
המלאך מבקש מכל מי שבגד באשתו שיצעד קדימה.
תשעה מהעשרה צועדים.
מסתכל המלאך על העשירי ומורה: "תגידו גם לחירש..."

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט