עלילות לוּבה בקומברס...
אתה רוצֵה קוֹנָה וִינדוֹס זה מִיקרוסופט מֵקַבלת עָכְבַּרָה זה אלחוּטַה חינם חינם ?
כל מי בא פה מתכנתת רָצָה מרגיז בֵלוּבה.
התחלה אָמֶרֵת רָצה מתכנתת טבעי טבעי בלי טסט דִירֵקטָה ולובה אומרת פז'לסטה יָשֵבֵת זה כיסא כָתֶבֵת כָתֶבֵת יוצא CR.
ואז מתחיל יוצא זה בָאאאגים בקוד ומנהלת פְּרָיֵקט צָעקת אָהה אָהה רָצָה טסט דירקטה ולובה אומרת אהה קודם אומרת לא רָצָה טסט דירקטה עכשיו אָמֶרֵת רָצָה טסט דירקטה.
ולובה מביא זה טסט דירקטה ואז אָמֶרֵת רָצָה רק שעה נָסאֶאאפת ולובה מביא שעה נָסאֶאאפת.
ואז אָמֶרֵת רָצָה עם יום שישי ולובה מביא יום שישי
ובא מנהל זה מחלקה שואל כמה קוד דִיווּחָ בא בלובה?
ולובה אָמֶרֵת אחד בא בלובה כי רק יום שישי ורק שעה נספת ורק טסט דירקטה טסט דירקטה.
ומנהל אומר לובה הולכת בבית שלה.
אין עבודה, אין שפה, קשה, קשה...
עכשיו לָקחַת מחשב שלךָ הָלֵכֶת מפה.
הָלֵכֶת הביתה, הָלֵכֶת זה לשכת עָבַדה, הָלֵכֶת זה אמדוקס,
לא בא בלובה יותר בחיים שלך…

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט