כידוע - גם הזמן זה דבר יחסי
איש אחד עולה לשמים ובדרך פוגש מלאך.
שואל האיש: "כמה אצלכם שווה אגורה?"
עונה המלאך: "מיליון שקל."
האיש: "וכמה אצלכם זה שניה?"
המלאך: "מיליון שנה."
האיש נותן למלאך שקל ומבקש: "תפרוט
לי..."
המלאך: "חכה שניה..."

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט