שני אלופים בצבא...
שני אלופים בצבא (אבי ומשה) הלכו למועדון, בשער אמרו להם שהם לא יכולים להכנס
עם הנשק, אז הם החליטו להחביא את הנשקים מאחורי המועדון באיזה יער ואז ניכנסו
למועדון, רקדו ונהנו עד הבוקר כשחזרו ליער לחפש את הנשקים, גילו שהם ניגנבו...

אמר משה לאבי: אנחנו שני אלופים בוא נישפוט אחד את השני. שמח אבי על הרעיון
המושלם וישר שפט את משה. משה מצדיע ואבי מסביר לו על חומרת המצב ועל העונש
המירבי במיקרה כזה, אך כמובן מוציא אותו זכאי.

מתחלפים השניים ועכשיו משה שופט את אבי והשניים מרוצים אך פתאום בסוף המשפט
קובע משה שאבי מקבל את העונש המירבי, שואל אבי בשוק-מה???
מסביר לו משה: תשמע, זה כבר מיקרה שני בבסיס...


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט