בטחות בעבודה
הכנס הארצי השני לבטיחות ב-10/06/2003
ביום שלישי,10/06/2003 יתקיים בשפיים הכנס הארצי השני לבטיחות
במגזר החקלאי.
מוזמנים כל מי שהבטיחות בראשו:
ממוני בטיחות, מזכירי קיבוצים, רכזי משק ורכזי ענפים, מנהלי קהילה, רכזי ועדות חקלאיות, עובדים וחברים.

יואב גרשון
gershon@hamaapil.co.il
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט