נשים וגברים,  ההבדלים
  הבדיחה היומיתעוד בדיחות ומשונות                                                ל"שמאלית קטנה" - מדור סאטיריארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט