בוש וקונדוליזה 
קליפ ענק בכל קנה מידה

המתינו כמה שניות לטעינת הסרט... ולחצו על החץ


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט