יום עיון במוזיאון מזרע הקטנה ב- 27/11/2003 - נדחה


19.11.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
לרכזי חינוך
שלום רב,
יום עיון במוזיאון מזרע הקטנה, שנועד להתקיים ביום ה' 27.11.03,
נדחה למועד מאוחר יותר, בגין התכנסות מועצת התנועה הקיבוצית ביום זה.
אנו מבקשים להודיע למחנכים ולמורים,
לעובדי החינוך הבלתי פורמלי,
למדריכים ולפעילי תנועות נוער.
בברכה
אלי ברמן ודגי חבויניק


ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט