הכנס השנתי של המטה השיתופי לזכרו של אמרי רון ז'ל (מועד חדש)
 
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט