מעל המגירות
הוספת תגובה לדף  בוחרים בקללה? - במקום לחפש דרכים חדשות, טובות וצודקות יותר לקיים חברה המפרידה בין תרומה לתמורה - שופכים בתהליכי השינוי הקיבוציים את התינוק עם
שם הכותב:  אורי הייטנר
מקום מגורים:  אורטל
נושא / כותרת  מעל המגירות
תוכן ההודעה:  לחבר מהנגב (אגב - למה החשאיות?)
הגדרת אותי כאיש ימין, ואיני מקבל את ההגדרה הזאת. לא רק כיוון שעמדותיי בנושא הרלוונטי למושגי "שמאל" ו"ימין", כלומר ענייני חברה, עמדותיי הן שמאליות, אלא בעיקר כיוון שאיני מוכל להיות מתוייג על פי המגירות האנכרוניסטיות של "שמאל" ו"ימין". האם תמיכתי זה שנים רבות בנסיגה חד צדדית מהאזורים המאוכלסים בצפיפות בפלשתינאים, למרות שאני יודע שהדבר לא יקדם כהוא זה את השלום, היא עמדה של "ימין"? האם תמיכתי בהחלת ריבונות ישראל על בקעת הירדן רבתי, צפון ים מלח, מדבר יהודה וגושי היישובים, היא עמדה של "שמאל"? המציאות הרבה יותר מורכבת מהדיכוטומיה הפשטנית של "השמאל" ו"הימין".

מעניין שבישראל מי שתומך בעקירת קיבוצים ומושבים נחשב ל"שמאל"...
העתקת קישור