עוד כתבה שלא מתאימה לסקירת עיתונים של הדף הירוק
הוספת תגובה לדף  מדינה בהפרטה - תהליכי ההפרטה המואצים של השנים האחרונות בכלכלה הישראלית מתרחשים בד בבד עם משבר אמון הולך ומחריף בין האזרחים להנהגה הפוליטית.
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  עוד כתבה שלא מתאימה לסקירת עיתונים של הדף הירוק
תוכן ההודעה:  לידידו - א.א.
אתה שרואה בידיעות ה-מעצמה של תקשורת, אלה כתבות שלא ימצאו ביטוי אצל הידיד שלך, ותנחש למה.

בידיעות לחג:
* גדי טאוב
* סבר פלוצקר
* נחום ברנע.
אינטלקטואלים, פרופסורים, מלומדים נגד מדינה המפריטה את עצמה לדעת.
ונחום ברנע, שאינו נשאר במשדרו ומעלעל בעיתונים אחרים, אלא יוצא, מרגיש ומדווח מהשטח.
חבל שהעיתונאים שלנו עדיין לא מצאו זמן והשראה עיתונאית לראיין את ותיקי הגליל העליון, את אמנון שמוש, את החברים של צח מאור הנר...
יש מה ללמוד מנחום ברנע, והעיתונות החוקרת (ולא את ההנהלות איתן מזדהה מראש).
העתקת קישור