עם מסקנתו המסכמת של ע.ב.צ. אני מסכים: הפרדות!
הוספת תגובה לדף  מפגן אגו - לפי התכנית, הכנס השנתי של הזרם השיתופי הולך להיות מפגן של טפיחה עצמית על השכם. בבעיות האמיתיות של הקיבוצים לא יתעסקו שם
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  עם מסקנתו המסכמת של ע.ב.צ. אני מסכים: הפרדות!
תוכן ההודעה:  "הלא כל הארץ לפניך; הפרד נא מעלי; אם השמאל ואימינה, ואם הימין ואשמאילה", אמר אברם ללוט, כאשר נתגלע ריב בין אנשיו של זה לאנשיו של ההוא "לא יכלו לשבת יחדיו" (בראשית י"ג). עוד קודם לכן, (בראשית י"א), אחרי שהיתה "כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" ואנשים אמרו "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ", אמר ה' "הן עם אחד אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות, ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו... ויחדלו לבנות... ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ".
כן, קיבוצניק בגולה הסינית. גם אני חושב שאין ברירה אלא להפרד. יאספו להם חברי 20-30-40 הקיבוצים השורדים (לא רק כלכלית, אלא באורח-החיים ועם השפה הקיבוציים !), ויקימו את התנועה הקיבוצית מחדש ! פחות ופחות יש לקיבוצניקים משותף עם מי שמתגוררים בישובים שעדיין שמם "קיבוץ" אבל אין להם עם המושג כמעט ולא-כלום. לא שפה משותפת, לא אינטרנסים משותפים, לא מטרות משותפות. לא עתיד משותף, מעט מאד הווה משותף. רק עבר. אז רק על העבר נבנה את "אחדותנו" ? מה אנחנו - אגודה נוסטאלגית לשימור זכר-העבר ? מין "יד ושם" כזה, ברוח היום ? אמר אלישע שפירא שלדעתו אין תקומה לקיבוצים-קיבוצים (השיתופיים בלשונם של אלה שמתעקשים להקרא "קיבוצים") בלי הגיבוי של "מעגל המתחדשים". ואני גורס להיפך: ה"מתחדשים" זקוקים לנו ה"שיתופיים" כדי להמשיך להסתופף תחת ההגדרה המשותפת "קיבוצים", בגלל חזות-השווא כלפי חוץ ופה ושם כלפי חבריהם הנאיבים שלא מבינים איפה הם נמצאים בפועל - כדי להפיק את התועלות ואת ה"קופונים" שניתן לגזור ממראית-העין של היות "קיבוץ". די ! מי שרוצה להיות קיבוץ של ממש, בלי מרכאות כפולות, שיהיה! ומי שלא רוצה, שיילך לו לדרכו, באומץ, בהגינות, בהסקת כל המסקנות המתבקשות "איש באמונתו יחיה", ואיש לאוהלו, ישראל": הקיבוצניקים באוהלה של התורה הקיבוצית, וכל השאר באוהלי תורותיהם ו"אלוהיהם", ממילטון
פרידמן ועד בנימין נתניהו "ונערי האוצר". וכמו שכתוב בבראשית י"ב: "לך לך (קיבוצניק לשעבר), מארצך וממולדתך ומבית אביך...ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך וממקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה" ! ומ20-30-40 הקיבוצים השורדים ישובו הקיבוצים להיות עם רב וגוי גדול ויתעצמו וישגו מאד ! ש.
העתקת קישור