מכבסת המילים
הוספת תגובה לדף  מפגן אגו - לפי התכנית, הכנס השנתי של הזרם השיתופי הולך להיות מפגן של טפיחה עצמית על השכם. בבעיות האמיתיות של הקיבוצים לא יתעסקו שם
שם הכותב:  אלי
נושא / כותרת  מכבסת המילים
תוכן ההודעה:  מכבסת המילים שעושה שירות טוב ליועצים המשפטיים של ההנהלות בקיבוצים המשתנים.

נשאל רשם האגודות השיתופיות, על ידי חבר קיבוץ, האם הקיבוץ בו הוא חבר הוא קיבוץ שיתופי, או שהוא קיבוץ מתחדש.
תשובת הרשם לשאלתו של חבר הקיבוץ : "קיבוצך הוא קיבוץ".
המשחק במכבסת מילים זו עושה שירות טוב ליועצים המשפטיים של ההנהלות בקיבוצים המשתנים, וזאת משום שבכך הם רואים עצמם פטורים לכאורה מלענות לשאלות לגבי הגדרתם של הקיבוצים, ולגבי ביצוע פעולות מעשיות, אשר עדיין לא נתקבל עליהם אישור מאת רשם האגודות השיתופיות.
כדי שלא ליפול למלכודת של מכבסת המילים הזאת יש לקבל את המונח שקבע הרשם ש"הקיבוץ הוא קיבוץ".

בעקבות השינויים המעשיים ומרחיקי הלכת שבוצעו בקיבוצים, ללא אישור רשויות החוק, הוקמה הוועדה לסיווג הקיבוצים, בכדי לעשות סדר ולהגדיר מחדש כל קיבוץ וקיבוץ.

שלוש ההגדרות החדשות, שנועדו להחליף את המושג "קיבוץ" ושנוסחו ב"תקנות הסיווג", הם: קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני. ועל-כן נכון לעכשיו באופן רשמי כל הקיבוצים הם "קיבוץ", ללא קשר להגדרה שקבעו לעצמם או לפעולות והחלטות שקיבלו. רק לאחר הסיווג הרשמי שיעשה בעתיד על ידי רשם האגודות השיתופיות, ועל פי שלוש ההגדרות החדשות שנוסחו בתקנות הסיווג, תיקבע הגדרתו של כל קיבוץ וקיבוץ. (שגם כאן יש הטועים ואומרים "תקנות הסיווג של הקיבוץ המתחדש" בלבד, בעוד שהכוונה לתקנות סיווג לשלושה סוגי הגדרות לקיבוצים).
משמעות הדברים, על פי תשובת הרשם שכל הקיבוצים הם "קיבוץ", שהתקנות שעל פיהם אמורים הקיבוצים לפעול, כל עוד לא סווגו לאחד משלושת הסיווגים, הם התקנות המגדירות את הקיבוץ המוכר לנו מימים ימימה (מבלי שנידרש להוסיף למושג "קיבוץ" את המושג, המובן מאליו, "שיתופי").
העתקת קישור