צביעות?
הוספת תגובה לדף  מפגן אגו - לפי התכנית, הכנס השנתי של הזרם השיתופי הולך להיות מפגן של טפיחה עצמית על השכם. בבעיות האמיתיות של הקיבוצים לא יתעסקו שם
שם הכותב:  ג'ון
מקום מגורים:  ניר עוז
נושא / כותרת  צביעות?
תוכן ההודעה:  כן, זה אכן אני ההוא שאתה חושב שאני. שכחתי לציין שאני מניר עוז והמעוות - תוקן.
אני מצטט אותך: "אם היינו מזמינים אותו, את האזרח המצוי ההוא, לוועידה, היה אומר לנו בערך כך: במקום לבלבל לנו את המוח ולנסות להרשים אותנו עם תרומתכם, קחו מעלינו את הנטל של קיבוציכם המתפרקים. אם תצליחו להוריד מסדר היום שלנו את ההסדרים של קיבוציכם הכושלים עם הבנקים והמדינה - נכיר לכם טובה גדולה יותר מכול תרומה שתתרמו לחברה." בהנחה, שאני בטוח שהיא נכונה, האומרת שאותו "אזרח מצוי" דובר מגרונך וכל מה שהעלת על הכתב בפומבי מאשש אותה, הרי שההגדרה צבוע מתאימה. צבוע הוא אדם שאין תוכו כברו. אם הכל כל כך רע למה לא תעזוב את הקיבוץ ותפסיק להיות מאלה שניזונים מהסדרים כושלים עם הבנקים והמדינה.

אתה ניצב בחזית אחת עם יונתן אלתר ועוזי בן צבי שמשתמשים כלפי התנועה בביטויים מבזים משפילים ומכפישים אבל לקחת את עצמכם ומשפחותיכם החוצה, אל עם ישראל ולחיות שם - זה לא. אז מה שם יקרא להתנהגותכם?

העתקת קישור