אי אפשר להחזיר אחורה, זה נכון..
הוספת תגובה לדף  ההגדה לבית דגניה א' - בשלל טיעונים מופרכים נעזרו אדריכלי ההפרטה בדגניה א' כדי להצדיק את חברת הפערים שיצרו, אך לא היה מופרך (ומשעשע) כטיעון שגור
שם הכותב:  לרום
נושא / כותרת  אי אפשר להחזיר אחורה, זה נכון..
תוכן ההודעה: 
אין אף אדם רציני החושב שניתן להחזיר ממש את הגלגל אחורה לחלוטין אצל אלה שכבר עשו שינוי דיפר' לפני זמן. אבל ההכרה בכך אין פירושה שכל מיני מעשי נבלה שנעשו בקיבוצים על מנת להעביר את השינוי מותרים, אין פירושה שמותר למנהלי הקיבוץ להמשיך במעשיהם ללא פיקוח על האופן בו הם ממשיכים לבצע את השינוי ועל האופן בו הם עומדים בהתחיבויותיהם לחברים ערב השינוי, אין פירושה שיש לקבל כמובן מאליו את
מה שנעשה בחלק מהקיבוצים- הפקרת אוכלוסיות חלשות כאילו אין דין ואין דיין, אין פירושה שיש לאפשר לתנועה לא לקחת אחריות על חלק מהנעשה בקיבוצי השינוי, שיש להשאיר חברים לבדם במאבקם מול המימסד בקיבוצם רק כי הם חסרי העצמה ומקור כספי. ההכרה בחוסר היכולת להשיב את הגלגל אחורה אין פירושה
שיש לקבל כמובן מאליו את פערי השכר הפנטסטיים שנוצרו בחלק מהקיבוצים, שכר עתק לבעלי תפקידים המכסים אחד על טוסיקו של רעהו ומקבלים מה שמקבלים כי כך קבע המתמחר החיצוני שהם אלה שהביאוהו לתמחר את חברי הקיבוץ, קביעה של רמת שכר המוסתרת מהחברים בתואנה של פרטיות, שאינה קשורה כלל למעשיו האמיתיים של בעל התפקיד, הצלחה או אי הצלחה בתפקידו.. ויש עוד להוסיף לרשימה זו.

העתקת קישור