תודה על התגובות, אבל
הוספת תגובה לדף  דרושה כנסת חזקה - רע ככל שתיראה הכנסת, אסור שהמסקנה תהיה שצריך לקחת ממנה את הסמכויות, באופן שתלוי בעיקר בפרשנות של השופטת בייניש. זו פגיעה בדמ
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  תודה על התגובות, אבל
תוכן ההודעה:  אני מציע לקרוא שוב את דברי.
1. הקביעה כי ב"משפט" (איזה?) הצדק קודם לסדר החברתי מעקרת את טענתי, אשר מנסה להבין ולהתייחס לתפקידו של המעשה המשפטי כמעשה חברתי-הסטורי באופיו. ודאי, מי שאיננו רואה בהסטוריה, ובחברה האנושית הממשית, מקומות שמתוכם אפשר להבין השקפות עולם משפטיות, יותר קל לו להבין משפט כמעשה נפרד ומקצועי-גרידא.
2. לומר כי "בית המשפט פוסל חוקים ופעולות מנהל על סמך חוקי יסוד שחוקקה הכנסת" פירושו להתעלם מכמה דברים: ראשית, יש יותר ממקרה אחד שבו הסתמך בית המשפט על השקפתו ועל פרשנות רחבה. (למה בכלל קיימת דעת מיעוט בפסק דין, מדוע ישנן מחלוקות, אלא אם השקפת העולם היא מכשיר מרכזי בעיצובו של פסק דין?). שנית, אמירה זו מתעלמת מהתפקיד המרכזי שנטל לו יושב ראש מועצת חכמי המשפט בשכנוע חברי כנסת לחוקק את אותם חוקי יסוד שנראו לו ובאופן שנראו לו. טובים ככל שיהיו � או לא, אין זה משנה. שלישית, הפרשנות היא הרי העיקר באותן פסילות. למה כל כך אסור שבית המשפט יהיה קצת יותר מגוון בהשקפת עולמו?
3. חקיקה של חוק יסוד זכויות חברתיות איננה דרושה כלל. יש להוסיף לחוק יסוד � כבוד האדם וחירותו, סעיף או סעיפים נוספים המגדירים זכויות ממשיות, של בני אדם שחיים על הארץ וצריכים לשלם חשבונות כדי לקיים את עצמם פיזית, או זקוקים לעבודה כדי שיהיה מאיפה לשלם, או רוצים להיות מיוצגים מול המעביד יחד ולא לחוד, כדי שאותו חוק יפהפה גם ייאכף. אם נכשלה הכנסת � ואכן זהו כישלון ללא ספק, בחקיקת השלמה זו, האם הפיתרון הוא להחליף אותה במועצת חכמים? אתמהה.
4. לא אמרתי שאין צורך בחוקי יסוד\חוקה ובבית משפט חוקתי.
5. לא כתבתי שדמוקרטיה היא רק הכרעת רוב. מהי אם כן מהות הדמוקרטיה? ומהו אותו מנגנון הכרעה טכני חסר הבחנה מוסרית? אדרבה, אם יש למישהו פטנט איך לייצר הבחנות מוסריות איכותיות יותר, יבוא נא מיד.

דיוגנס נכנס יום אחד לכיתה של אפלטון ושמע מפיו הגדרה לאדם: זוהי ציפור ללא נוצות. בתגובה מרט דיוגנס תרנגולת והשליך אותה למחרת היום לכיתה, באמרו: הרי לכם האדם של אפלטון. אותה תרנגולת מרוטה, שבה בני אדם אינם מקבלים את דמי מחייתם בהלנת השכר שהיא אולי הגדולה ביותר בהסטוריה, היא הדמוקרטיה של ברק.
העתקת קישור