עמדה בנושא איחוד "הדף הירוק" ו"קיבוץ"
הוספת תגובה לדף  כמה עניינים בטרם חג - על אביב נעורים של השינשינים * על נטרול פוליטי בתנועה * על הצורך בשני עיתונים * ועל השליחות
שם הכותב:  יואל מרשק
מקום מגורים:  מרכז אגף המשימות
נושא / כותרת  עמדה בנושא איחוד "הדף הירוק" ו"קיבוץ"
תוכן ההודעה: 
ההצעה שהועלתה ערב ראש השנה ספט' 2006 לאחד את העיתונים "דף ירוק" ו"קיבוץ" לעיתון אחד על ידי שני מזכירי התנועה מעוררת תמיהה על העמדה והמניע. מעניין מה היה לנו עד כה בנושא?
להלן קטעים מתוך פרוטוקול "מזכירות התנועה" (החלקים הרלוונטים) החתום ע"י גברי ברגיל ונתן טל ב � 23/5/04 :
"המלצות צוות בדיקה בנושא: איחוד העיתונות הקיבוצית (בהשתתפות: חגי מירום, מיכה הרץ, סול לביא, אמציה רייז, ערן שחר, שלמה גלזר)
מימצאי צוות הבדיקה היו כדלקמן: ראשית, העיתונאים והעיתונים מתנהלים בעצמאות יחסית. אין נסיון מוצהר של התנועות להשפיע באופן ישיר או עקיף על שיקולי העורכים ו/או הכתבים. שנית, שני העיתונים "עומדים על רגליהם", מבחינה כלכלית והם נחשבים כסיפור הצלחה עיסקי וכלכלי בעיני הבעלים ("ידיעות אחרונות ו"מעריב"). שלישית, שני העיתונים שומרים על אתיקה עיתונאית, בהקשר של התרבות העיתונאית הקיימת במדינה ישראל. רביעית, עצם קיומם של שני עיתונים, מאפשר הצמחה של עיתונאים חברי קיבוצים, המוצאים עניין בתחום זה של התקשורת הקיבוצית.
להלן המלצות "צוות הבדיקה": - ציטוט:
א. בתקופה של פתיחת ערוצי תקשורת, של ליברליות, של חופש הביטוי, חופש ההבעה והדעה, הצוות אינו רואה לנכון להמליץ על הצורך באיחוד העיתונים.
ב. מההיבט הפרקטי, אפשר שגם אם תתקבל החלטה תנועתית בנושא, שני הבעלים הנ"ל לא יקבלו את ההחלטה. לחילופין, קיימת גם האפשרות ההפוכה, שבמקרה של סגירת עיתון קיבוצי אחד, עשוי "הבעלים" הנוכחי שלו להוציא עיתון/מקומון קיבוצי נפרד, שבו לא תהיה לתנועה הקיבוצית שום השפעה, מהסוג הקיים היום.
בתום דיון ארוך, קיבלה המזכירות הפעילה את ההחלטה הבאה: "ציטוט:
א. המזכירות מאמצת את המלצות "צוות חגי מירום" כלשונן. "

ועוד עמדה מעניינת � מתוך אתר הקיבוצים:
עוד לפני הדיון הנ"ל נערך דיון בין המזכירים לראשי רשויות העיתונים על חיזוק הקשר ו... איחוד העיתונים. בתגובה כתב דובי הלמן מזכיר התק"ם לשעבר בעיתון "קיבוץ" 11/7/2002 כדלקמן � ציטוט:
"לנושא איחוד העיתונים ניתנה בתהליך האיחוד עדיפות משנית בגלל שידענו, שאין כל עול כספי ויש בעיה עם "ידיעות" ומעריב". היום מטפלים בו, למרות שלא מטפלים בנושאים, שקיבלו עדיפות ראשונה.
יוזמת המזכירים לאיחוד העיתונים אינה נובעת מתהליך האיחוד, אלא מרצון לשלוט בעיתון המאוחד. זה לא יילך. העיתונות הקיבוצית פרצה לעידן החופשי והמודרני לפני גופים תנועתיים אחרים והקוראים בקיבוצים לא מוכנים לקרוא עיתון "מטעם". הוא יתייבש והם יעדיפו עיתון קיבוצי לא תנועתי וחופשי, שיוציא העיתון, שלא יזכה בעיתון המאוחד � "ידיעות או "מעריב". רק בעדה החרדית מוכנים לקרוא עיתון "מטעם".
למרבה האבסורד, בתנועה מדברים על פתיחות, שינוי וחדשנות ולמעשה הופכים אותה לנחלה פרטית של כמה אישים בצמרת ופוגעים בחופש העיתונות. במצב זה עדיפים שני עיתונים ובלבד שלא יהיו צהובים זה לזה."-סוף ציטוט.

לסיכום:
לטעמי חברי קיבוצים בראותם שני עיתונים כל יום חמישי מונחים בתאי הדואר. � ללא עלות כספית, המון אינפורמציה, דיווחים מהשטח, יצירתיות של כותבים מוכשרים, מגוון של עמדות אישיות
יתמכו בקיומם ולא יאשרו סגירת אחד מהם, בכך יממשו את הפתיחות, הדמוקרטיה, הידע והקשר בין חברי הקיבוצים הזקוקים להם כמו אויר לנשימה היום!
העתקת קישור