אכן, מאד לא מקצועי
הוספת תגובה לדף  דרושה כנסת חזקה - רע ככל שתיראה הכנסת, אסור שהמסקנה תהיה שצריך לקחת ממנה את הסמכויות, באופן שתלוי בעיקר בפרשנות של השופטת בייניש. זו פגיעה בדמ
שם הכותב:  אדם
נושא / כותרת  אכן, מאד לא מקצועי
תוכן ההודעה:  המאמר פשוט מביך.הנחות היסוד שגויות, יש אינספור סתירות תאורטיות, ואין היכרות בסיסית עם הדיון החוקתי שמתקיים בישראל בין אנשי המקצוע והפוליטיקאים כבר יותר מעשור שנים.
גדוגמאות על קצה המזלג:
1. רוב אנשי המקצוע דווקא חושבים שבמשפט הצדק קודם לסדר החברתי ולא להפך.
2. בית המשפט פוסל חוקים ופעולות מנהל על סמך חוקי יסוד שחוקקה הכנסת, ולכן אין שום בעייה עם הציטוט מהצהרת זכויות האדם והאזרח.
3. מי שנמנע מלחוקק חוק היסוד לעניין זכויות חברתיות הוא דווקא הכנסת, בעוד שבית המשפט דאג להגן על זכויות חברתיות שונות מכוח חוקי יסוד אחרים ינתנה בזכות אקטיביזם שיפוטי ולא בזכות הכנסת.
4. הצורך בחוקי יסוד/חוקה ובבית משפט חוקתי, נובע מהצורך להגן על הפרט מפני עריצות הרוב, המחוקק והממשלה.
5. מי שחושב שדמוקרטיה זה רק הכרעת רוב, מפספס את המהות של הדמוקרטיה ומוותר על זכויות האדם לטובת מנגנון הכרעה טכני חסר הבחנה מוסרית.

לדיון המשפטי והפוליטי יש חשיבות ציבורית אמיתית גדולה. הוא דיון מורכב וערכי. נחמד שיש לאנשים דעות נחרצות בעניין, חבל שהן כל כך לא מבוססות.
העתקת קישור