זה כנראה מגיע להם...
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  חבר
מקום מגורים:  דגניה א'
נושא / כותרת  זה כנראה מגיע להם...
תוכן ההודעה:  זה כנראה מגיע להם, שם בדגניה א', אם הודה שם צוות השינוי בקול גדול שהוא למעשה הונה את החברים ויצר משבר כלכלי מלאכותי על מנת ללחוץ עליהם להצביע בעד השינוי והם לא הקימו מאז קול זעקה ומחו , אפילו אולי להעמיד את הנושא בבחינה משפטית. לא, אין שום תגובה לזה בדגניה, מה שמעורר את המחשבה שמי שעשה זאת ידע שיצליח בכך ולא תהיה לו בעיה..גם לרמות את החברים, גם להעביר את השינוי.. זה כנראה מגיע להם!
כמו שכותב זמי, אם הם לא דואגים לעצמם, אין מי שידאג להם.
העתקת קישור