גם לנו יש "תיק" : חבר מרכז!
הוספת תגובה לדף  הכנס השנתי של המטה השיתופי, משמר העמק, 10.5
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  גם לנו יש "תיק" : חבר מרכז!
תוכן ההודעה:  ניסיון נואל וילדותי "לסכסך"... בין מרשק לזרש.
גם לא מוצלח...

ה"תיק" הזה של החברה הישראלית, שייך לכל התנועה הקיבוצית, קודם כל למזכירות, תשאל את טבנקין, מוקי צור, אבו, אורית וג'ומס, (חרמש? לא יודע) חזן ויערי... וכל ילד בתנועת נוער גם היום.!

לא נספר לך כאן כל ההיסטוריה חבריקו...

עוד מעט תצא מהדורה מצויירת בקומיקס, הנחות למתחדשים!

אתה ראית איסוף נתונים של אגף הכלכלה? איפה ראית בשנתון הסופר-מקרו-כלכלי שממנו אי אפשר ללמוד כלום? רק ממוצעים, הרי 50 קיבוצים סחבו את כל הנתונים מעלה! תביא נתונים מפורטים!

תסתלחו החביירים, עכשיו הסבר קצרצר לחבריקו:
קיבוץ שיתופי איננו אי-רעיוני, הוא חלק מתפיסת עולם סוציאליסטית ודמוקרטית כוללת ומחרחיבה יותר.

כפי שכל-התנועה הקיבוצית תרמה ליצירת (כן יצירת) והקמת המדינה, לאופיה המתקדם, השיוויוני, וגם התרבותי ההתישבותי, החינוכי וכלכלי, החלקאי, הגנה, קליטת הלייה, השתתפות פעילה ויצירת המפלגות... ועוד ועוד...
גם האנשים השיתופיים היום, וביניהם אנשי הזרש, לא רואים את עצמם "רק" כבעלי ה"תיק" על הקיבוץ השיתופי, אלא השקפתם ואחריותם היא כוללת יותר, מקיפה יותר "גלובלית" יותר.

הזרש מיעוט וחלק מהתנועה וצריך לברך על כל מי שתורם לחברה הישראלית, את מרשק קודם כל. את תנועות הנוער, את צוותא, את הסמנינרים של גבעת חביבה ואפעל, וכל הגופים !!

תנועה המתפרקת מערכיה, ומפריטה עצמה מנכסיה הרעיוניים, התרבותיים, החינוכיים המחלקת "תיקים" (לשיטתך) על מנת להתנער מאחריות לעשייה. טוב שיש מי שאף על פי כן ולמרות הרוחות הרעות, רואה "מעבר לפופיק" של שיוכו ומשכורתו הדיפרנציאלית.

מרשק, כפי שדווח, חבר במטה השיתופי והוא שותף לכנס הזה, מה חשבת חבריקו?
ואם כבר "תנועה בתוך תנועה" מה להפרטות, שיוכים ולתנועה קיבוצית? אולי המפריטים, שהם הרוב (אני יודע) הם ה"סוס הטרויאני? מי מייצג את הערכים והמשימות של התנועה אם לא משרק והזרש?

אבל עזוב הסברים חבריקו, עייפתי מהשנאה שלך לשיתוף, לקיבוץ, לאנשי המטה השיתופי.
לא למדנו ממך כלום כאן על המתחדש, רק התקפות על השיתוף. כלי ריק, נסינג, נאדה.
כאמור עוד מעט יוצאת המהדורה המצויירת של "עמוד האש", האוונט-גרד" ההולך לפני המחנה, אל תחמיץ!

אתה יודע מה חבריקו?
כבוד גדול למתחדשים אתה לא מביא בחוסר ההבנה שלך, בשנאה שלך, ברגשות הנחיתות שלך, באמת לא. בחוסר הידע וההשכלה.
יש לי חברים במתחדשים, משכילים, סוציאליסטי אמיתיים, ציונים טובים, הם לא היו מחלקים "תיקים" באופן ביורוקרטי למחלקות התנועה, כי זה באמת לא חשוב.
הם לא היו מנסים "לסכסך" בטוקבק, בין מרשק לזרש, כפי שאתה מנסה לעשות באופן ילדותי וברווח כפול.

יש לי חברים בדיפרנציאלים שהיו, כמוני, מתביישים ב"בושה זרה" מהעמדות שלך... נבוכים והמומים.
אנא, פתח אתר לא-שווים משלך, ושפוך חמתך שמה.
ושחרר אותנו לקראת פסח.
חג שמח!
העתקת קישור