היכן החברות ?
הוספת תגובה לדף  הזמנה: יום עיון "יחסי הקיבוץ ומפעליו"- 21.3.2007 עין השופט
שם הכותב:  חבר
מקום מגורים:  לסמדר סיני
נושא / כותרת  היכן החברות ?
תוכן ההודעה:  החברות היכן שהן מעדיפות להיות- במיטה, במטבח, עסוקות בניקוי 'חדר המשפחה'.. מזל שהפרימוס כבר יצא ממנו !
החברות ויתרו מרצונן על ההזדמנות שנתן להן הקיבוץ לצאת מעיסוקיהן המקובעים. אנו עדים עתה שעם ההפרטה הן חוזרות לאט הביתה ושבות לקחת על עצמן את מעמדן הידוע כנשים בכל מקום. זה קרה כבר קודם אך עתה ביתר שאת. והיחידה למעמד האישה בתנועה הקיבוצית, או איך שקוראים לגוף זה שסמדר עומדת בראשו מנסה להתחמק גם הוא - את שאלת מעמד האישה בהפרטה והצבעה על הבעיתיות שבו הוא משאיר לאחרים!
העתקת קישור