תשובות פומביות לחבר מהמרכז (תגובה 3)
הוספת תגובה לדף  הכנס השנתי של המטה השיתופי, משמר העמק, 10.5
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  תשובות פומביות לחבר מהמרכז (תגובה 3)
תוכן ההודעה:  אני משער שבמילה 'ציבוריות' ("תשובות ציבוריות") התכוונת, חבר מהמרכז לתשובות פומביות, כלומר - מפורסמות לציבור כולו, אם כי לא בשם הציבור, אלא מטעמי בלבד.
והנה תשובותי הפומביות לשאלותיך: כן ! אני מסכים כמעט עם כל מה שהצגת כשאלות ריטוריות. אני מסכים עם זה שהקשר של קיבוצים עם מה שמכונה "החברה הישראלית" ותרומת קיבוצים לאנשים ולקבוצות- אנשים בתוכה, היא עניינו של אגף המשימות בתור שכזה ! אני מסכים עם דבריך שאל לו למטה השיתופי - על זרמו ועל מעגלו - לחרוג מן המשבצת הברורה והממוקדת של העלאת רעיונות לפתרונות שיתופיים לבעיות ומצוקות בקיבוצים, וקידומם בפועל. אני מסכים שכותרת בומבסטית כמו "הקיבוץ והחברה הישראלית" מתאימה לועידות חגיגיות והצהרתיות של התנועה הקיבוצית כולה, כל עוד היא קיימת בתור שכזאת, ואין בזה יחוד ל'מטה' ל'זרם', או ל'מעגל' בתוכה. זהו בזבוז משאבים, שעל מחסורם מקוננים כולם, לענין שאיננו מעניינם ! ארבל יש גם "אבל" בהערה לשונית, שאיננה רק לשונית לכתובתו הסגנונית של חבר מהמרכז. אם תחליף את הבטוי "עליונות הגזע השיתופי" בביטוי "ישימותה ותקפותה של השקפת-העולם השיתופית", אין בינינו יותר מחלוקת בסבב הנוכחי של ההתכתבות הפומבית. מסכים ? ש.
העתקת קישור