האם יפרסם המטה השיתופי אתממצאיו ב'פילוח' מתאים?
הוספת תגובה לדף  הכנס השנתי של המטה השיתופי, משמר העמק, 10.5
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  האם יפרסם המטה השיתופי אתממצאיו ב'פילוח' מתאים?
תוכן ההודעה:  המטה השיתופי - לקראת הכנס השנתי במשמר-העמק ב-10 במאי - מבקש מידע מן הקיבוצים על מידת הסיוע והעזרה שהם מושיטים "לחברה הישראלית", אם בתוכם (אולפנים לעברית, קליטת פליטי סודן, נעל"ה ובית ראשון במולדת, קבוצות נערים מן העדה האתיופית, איסוף תרומות לעמותות ולארגונים של חסד, הזמנת ביקורים וקיטנות של ילדים נכים או חולים או ממקלטים לנשים מוכות להשתמש במתקני-הקיבוץ וכו') ואם מחוצה להם (השתתפות בפעולות סיוע בעיר סמוכה או רחוקה, התנדבות לפעילות בקרב נוער, קשישים, או מעוטי-הכנסה, מעורבות פוליטית מעבר לדיונים תיאורטיים ב'שעת מחנך' בביה"ס... וכיו"ב). אני מקווה שהממצאים פרי איסוף הנתונים הללו - במידה שהקיבוצים ינדבו את המידע - יוצגו בפומבי בהתפלגות של: קשר בין מידת השיתופיות של הקיבוץ (על-פי פאראמטרים מקובלים) לבין מידת הסיוע שהוא מגיש "לחברה הישראלית", בכסף ובשווה-כסף. וגם - הקשר בין מצבו הכלכלי של הקיבוץ על הרצף שבין "מצב קשה" ל"מצב שפיר מאד" למידת המעורבתו בחברה שמחוצה לו. ה'מטריצה' התלת-מימדית הזאת עשוייה לאשש או להפריך את ההשערה הבאה: ככל שקיבוץ הוא שיתופי יותר - גם מידת הצלחתו הכלכלית גבוהה יותר מצד אחד, וגם מידת מעורבותו בחברה הישראלית גדולה יותר מצד שני ! ש.
העתקת קישור