משק החלב נוחת. דלומי ממריא.
הוספת תגובה לדף  הזמנה: יום עיון "יחסי הקיבוץ ומפעליו"- 21.3.2007 עין השופט
שם הכותב:  שוויונר
נושא / כותרת  משק החלב נוחת. דלומי ממריא.
תוכן ההודעה:  "אנחנו נחייב את הקיבוצים המתחדשים לקיים באופן וולונטרי את כללי הערבות ההדדית ואוי לסרבנים"
(ז. שור) מתוך 'שמאלית קטנה' ממקלדתו של עזרא דלומי, שיתופיסט ממריא; עד ממר"י-ירושלים הוא המריא.
העתקת קישור